Precise – ניטור אפליקטיבי מקצה לקצה

בעידן בו כולנו נדרשים לעשות יותר (משימות) בפחות (עלויות) ולקבל תפוקה עודפת מהמשאבים הקיימים, ביצוע ניטור אפליקטיבי מקצה לקצה על כלל שכבות המחשוב יכול לחסוך שדרוגי חומרה מיותרים

ריבוי הטכנולוגיות בארגון המודרני והשילוב ביניהן עלול לגרום בעיית "צוואר בקבוק" ברמת היישום והטרנזקציה, דבר הגורר ירידה בביצועים. "סבך" הטכנולוגיות מקשה על איתור מיקום הבעיה.

מערכת הניטור האפליקטיבית של Precise סורקת את כלל השכבות ב-IT, החל ממשתמש הקצה, דרך שרת האפליקציה ובסיס הנתונים ועד מערך האחסון.

ה- Precise מציפה את כל צווארי הבקבוק הקיימים בכל שכבה ועל כל פלטפורמה. היכולת של Precise לראות תהליך מלא End to End ללא הצורך בלימוד מקדים של המערכת מהווה את העוצמה והיעילות התפעולית שלה.

המערכת הינה אינטגרטיבית ומכילה את כלל הרכיבים הנדרשים על מנת לאפשר פתרון כולל לאיתור הסימפטומים לבעיות זמינות וביצועים, החל ממציאת המקור לבעיה, מציאת הסיבות לבעיה, פתרון הבעיה וכלה בבדיקת הפתרון המיושם.
read more
מערכת Precise מסוגלת לנטר טכנולוגיה אחת בלבד (אפליקציה או בסיס נתונים אחד) או ניטור מקצה לקצה של כל הפעילות. ייחודיות המערכת מתבטאת בכך שהיא אוספת מידע לגבי אופן זרימת פעילות האפליקציה ובסיס הנתונים מכל השכבות השונות המרכיבות את התשתית הארגונית, בתקורת משאבים נמוכה ובקצב דגימה גבוה (7X24). בנוסף, המערכת מאחדת את המידע הנאסף בבסיס נתונים מרכזי המקל באיתור והבנת הבעיה, מקור הבעיה והרכיבים המשפיעים או המושפעים ממנה תוך ניתוח בזמן אמת או הפקת דוחות והתראות כנדרש. ה- Precise תומכת בסביבות פיתוח תוכנה ומאפשרת למתכנתים יצירת קוד אופטימאלי לפעילות מול בסיסי הנתונים.

הפתרון מבוסס web, כך שלא נדרשת התקנת client כלשהו בעמדת הניטור וניתן להתחבר לקונסולה מכל דפדפן בתוך הרשת בארגון.

המערכת תומכת בסביבות הפיתוח: dot.net, J2EE, בבסיסי הנתונים: Oracle, SQL, DB2-UDB, Sybase. כמו כן, קיים פתרון ייעודי למערכות ארגוניות ול-CRM של SAP, Oracle E-Suite Apps ו- Oracle PeopleSoft.