Kaspersky - הגנה על הסביבה הווירטואלית

חברת Kaspersky פיתחה זה דור שלישי של מנגנון אבטחת מידע ארגוני ייעודי לסביבה הווירטואלית. הפתרון מיועד לפלטפורמת Microsoft Hyper-V , Citrix Xen-Server , Vmware ESXi

רוב האיומים כיום פונים לסביבה הווירטואלית שכן זוהי סביבה דינמית המבוססת על הקמה מהירה
של שרתים וסביבה המכילה מידע רגיש ובעל גישה לבסיסי נתונים. הקוד הזדוני בסביבות וירטואליות
משמש בין היתר לפגיעה בשירות וזליגת מידע ארגוני רגיש.
פתרונות סטנדרטיים כגון Anti-Virus מוגבלים מבחינת הגנה היקפית, מעמיסים ביצועים מיותרים על
משאבי השרת, ומהווים סיכון אבטחתי במרווח הזמן של הקמת מכונות וירטואליות ועד לביצוע
התקנה, עדכון וסריקה של השרת.

Kaspersky מהווה פתרון יעיל וחסכוני לשמירה על הסביבה הווירטואלית, ונותן מענה רוחבי להגנת
מידע במרחב דינמי זה. בנוסף, Kaspersky משפר את חווית הניהול שכן אינו מצריך התקנת רכיבים
על יחידות הקצה, אינו מצריך Reboot של השרתים ומקל על היבטי הניהול המרכזי מערכת הניהול –
מנהלת הן שרתים/תחנות פיזיים והן ווירטואליים.

הפתרון:
התקנת רכיב ניהול SVA על השרת הווירטואלי אשר אחראי על הפצה רכיבי אבטחת מידע ומשמש
כישות ניהולית לתחנות ווירטואליות, ה SVA מעניק יכולת משולבת להגנת Anti-Virus , Device Control , Web Control , Anti-Malware , Host IPS ועוד.

read more
יתרונות :
הגנת תשתית ווירטואלית מתקדמת רוחבית ומרכזית ללא צורך בהשקעת תשתית נוספת
תמיכה בפלטפורמות - Citrix , Microsoft , VMware
אפשרות להטמעה ללא צורך בהתקנת רכיבים ביחידות הקצה
תמיכה מובנית בשירות מתקדם Kaspersky Security Network
שימוש ב - Shared Cache למניעת סריקה כפולה של קבצים ברמת Hypervisor
ניהול מרכזי ומשותף לתחנות ווירטואליות ופיזיות

לפרטים נוספים