Access4All הנגשת אתרים

המוצר Access4All מציע פתרון חדשני המאפשר לארגונים להחיל את חוק הנגישות באתריהם דרך ליווי מקיף מהטמעת הפתרון ועד לסיום התהליך וקלת אישור ע"י מורשה נגישות.
בהתאם לחוק "שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות תשנ"ח-1998", ובהתאם לתקנות החדשות שנכנסו לתוקפן בתאריך ה- 25/10/2013, נדרשים אתרים ציבוריים לאפשר נגישות עבור כלל האוכלוסייה.
המוצר Access4All מאפשר למשתמשים עם מוגבלויות לבחור את התצוגה הרלוונטית אליהם ע"י סרגל נגישות ייחודי אשר מוצג בחלקו העליון של כלל דפי האתר. סרגל הנגישות מציג למשתמשים תפריט לביצוע שינויים ויזואליים כל משתמש ומוגבלות שלו.
הטיפול בהנגשת האתר מתבצע מהתחלה עד הסוף- החל מהטמעת המוצר, שינויים בקוד, דרך התאמה פרטנית במידת הצורך, וכלה בסיוע בהגשת הטפסים לעמותת נגיש וביצוע בדיקות מקדימות ע"י יועץ נגישות.

ההנגשה מתבצעת בצורה כמעט אוטומטית דרך מערכת ניהול ללא שינויים בקוד האתר.

חלק מהפיצ'רים באתר הם:
 • יכולת התאמת תצוגה – רגילה, מותאמת לעיוורי צבעים וכבדי ראייה
 • תמיכה בגודל הטקסט – שינוי בגודל הפונט של מלל האתר
 • הגדרת מקשי קיצור – לשליטה מלאה באמצעות מקלדת
 • תמיכה בקוראי מסך
 • טופס משוב לאיסוף תלונות לקוח
 • הצגת הצהרת נגישות
 • מערכת ניהול המאפשרת ביצוע של כלל דרישות הנגישות
 • אפשרות להתאמת עיצוב הסרגל פר-לקוח
התאמות הנגישות של המוצר מאפשרות לאנשים עם מוגבלויות שונות כגון עיוורים ומוגבלי ראיה, אנשים עם מוגבלות פיזית המתקשים להפעיל את ידיהם, אנשים עם מוגבלות שמיעה ואנשים עם מוגבלויות אחרות, לעשות שימוש אפקטיבי בשירותים ובמידע המוצעים באתר.

read more

יתרונות המוצר:
 •  One stop shop - פתרון וליווי מלא עד לעמידה בתקן WCAG הנדרש בחוק.
 •  קוד ייחודי פרי פיתוח של החברה, הניתן להתאמה פרטנית במידת הצורך.
 •  טיפול מהיר בכלל תהליך ההנגשה כולל פיתוחים ורכיבי עיצוב שידרשו למצב הנוכחי של האתר .
 •  הגשת הטפסים וביצוע בדיקות מקדימות.
 •  תחזוקה שותפת של תכנים חדשים באתר בצורה קלה.
 •  עבודה בתצורת שרת או בתצורת קליינט לבחירת הלקוח בהגדרה מראש
 •  מוצר מותאם רספונסיבי, מותאם למובייל.

לפרטים נוספים

פתרונות קשורים

image01