FormIT הפקה והפצה של פלטים ארגוניים

מערכת ה-FormIT המפותחת ומשווקת באמצעות קבוצת אמן, מציעה פתרון חדשני ומוכח אשר מאפשר לארגונים ליצור, לערוך ולהפיץ פלטים ומידע ארגוניים כגון חשבוניות, מכתבי לקוחות, טפסים, מסמכים, דפי פירוט, קבלות ומסמכים שיווקיים במגוון ערוצי הפצה ללא תלות בספקים חיצוניים

מערכת ה- FormIT מאפשרת לארגונים לאסוף מידע מהמערכות הפנימיות באמצעות מנוע אינטגרציה, ללא כתיבת קוד וליצור מהם מסמכים מוכווני-לקוח, תוך העברתם ללקוח ללא צורך בבתי דפוס ובהפקה חיצונית.
מערכת זו עושה שימוש במנועי אינפורמטיקה OEM.

המערכת מבצעת שלוש מטלות עיקריות:
  •  איסוף המידע – מנוע אינטגרציה חזק המאפשר גישה לכל מקור תוכן (מערכות מחשוב, DB, קבצים).
  • עיבוד וארכוב – יכולות עיצוב מסמכים ופלטים ארגוניים באמצעות מחולל חכם, ביצוע מגוון אינסופי של מניפולציות על הנתונים וכן שמירת כל המידע בארכיב XML מתוחכם.
  • הפצה – יכולת לנהל ולנטר שליחת המידע לערוצי הפצה על פי חוקים עסקיים. שליחת תוצרים כ- PDF, HTML, DATA, SMS וכיו"ב במגוון ערוצים (מייל, פקס, סלולר, דפוס, iPost, אינטרנט ומערכות ארגוניות).

יתרונות ללקוח:

  • ניהול ערוצי הפצה שונים בעידן של מדיות רבות ומגוונות מול לקוחות הקצה
  • יכולת הפצת מידע בכל פורמט ומכל מערכת לכל יעד (פנימי וחיצוני בארגון)
  • הפחתת עלויות והורדת התלות בבתי דפוס
  • יכולת הגדרת לוגיקה מורכבת לבניית פלטים ארגוניים באופן עצמאי ו/או כנדבך נוסף ללוגיקה ממערכות קיימות
  • ניהול כל מנגנון ההפצה הארגוני אצל הלקוח
  • יכולת מימוש מודולים רלוונטיים בלבד על בסיס פתרונות קיימים
  • יכולת הפצה עם חתימה דיגיטאלית והצפנה ברמת אבטחת מידע גבוהה

לפרטים נוספים

שרותים קשורים

שירותי הפקה והפצה חכמה של פלטים ארגוניים