VNT Software– פתרון אוטומטי בתחום מידול תהליכים עסקיים בארגון

IlluminIT של חברת VNT מהווה מערכת משלימה לגילוי, מיפוי וניטור אוטומטי של יישומים עסקיים עבור פתרונות BSM של HP בתחום ניהול השירותים העסקיים באירגון

המוצר משלים את מוצרי ה- CMDB וה–BSM של HP, ומוסיף מידול של היישומים העסקיים באופן אוטומטי ורציף.

כיום, ניהול השפעת תקלות ושינויים באופן אוטומטי ורציף על מתן השירותים העסקיים הפך מסובך וכמעט בלתי אפשרי בשל ריבוי היישומים והטכנולוגיות השונות בהן משתמשים. כל שינוי מתוכנן מצריך הכנה ממושכת וניתוח ההשפעה שלו על ההמשכיות העסקית ורציפות השירות.
המערכת מגלה באופן אוטומטי את כל היישומים העסקיים המותקנים בארגון וממפה את המסלול הטכני המדויק בו עוברת כל טרנזקציה. התמונה המתקבלת היא מפה המראה בכל רגע נתון את השימוש הפרטני של כל שירות בתשתית.
המערכת אינה דורשת ידע מוקדם על היישומים הממופים או על הדרך בה מופעלים השירותים השונים.

בנוסף, המערכת מנטרת את התנהגות היישומים השונים ומתריעה על בעיות עסקיות בהתהוות כתוצאה מכשלים טכניים ברכיבים בהם משתמש היישום. כל זאת תוך התממשקות שקופה למוצרי הניטור והמידול הטכניים של HP.read more
מאפייני המערכת:

• שלבי הגילוי, המיפוי והניטור מתבצעים ללא התערבות משתמש.
• תמיכה בפלטפורמות שונות.
• תמיכה במקביל במספר רב של אפליקציות.
• התממשקות לרוב כלי הניטור הקיימים בשוק היום.
• אי תלות בגישה לקבצי קונפיגורציה.
• אפשרות הגדרת Dashboard.
• תמיכה בייצוא של ההקשרים העסקיים לתשתית לכלי ניהול השירותים העסקיים בארגון כגון:

BSM
CMDB
Asset Management
DevOps
Monitoring

המערכת מתאימה לכל לקוח אירגוני מרובה אפליקציות ושירותים עסקיים שהתשתית שלו כוללת מעל 500 שרתים.
המערכת חיונית ביותר לכל לקוח שהזמינות העסקית של שירותיו ללקוחותיו קריטית באופן מיוחד כדוגמת בנקים, חברות ביטוח, חברות תקשורת וכו'.

ייחודיות המערכת:

• לא נדרש ידע מוקדם על האפליקציות השונות.
• לא נדרש שינוי קוד.
• לא נדרש שינוי באבטחת מידע או גישה לשרתים וקבצים.
• המידול של האפליקציות מקצה לקצה נעשה תוך מספר לא רב של שעות וללא הפרעה לפעילות המשתמשים.
• שינויים בקוניפוגרציות מזוהים באופן מיידי.
• המערכת שומרת גם מידולים היסטוריים כולל שינויים שנעשו בין זמנים שונים וסביבות שונות.
• מאפשרת ניתוח מהיר של תקלות ללא תלות בקבצי לוג.

יתרונות לקוח :

המוצר מאפשר ללקוחות אירגוניים גדולים טיפול בשינויים ובתקלות טרם השפעתם על הפעילות העסקית ועוד לפני שהמשתמש מזהה שהתהליך אינו עובד. בעזרת המוצר, זמינותו העסקית של הארגון משתפרת. הזמן לטיפול בתקלות ואף מניעתן מתקצר משמעותית וה-ROI נמדד בחדשים ספורים. בנוסף לכך, המוצר של VNT מקצר ומפשט את ההטמעה של מוצרי BSM בארגון ומוסיף שכבה נוספת חשובה ביותר בצורת ההקשרים העיסקיים של התשתית.
הטמעת IlluminIT כחלק מפרויקט HP BSM מקצרת את זמן ההטמעה ודורשת מינימום ידע מוקדם על האפליקציות השונות.
 

לפרטים נוספים