ניהול יישות אחודה בנתוני הארגון – MDM

תחום ה- (MDM (Master Data Managemen – ניהול יישות נתונים אחודה על פני הארגון כולו מתחיל לצבור תאוצה ומעניין יותר ויותר ארגונים הרוצים 'לעשות סדר' בבליל הנתונים הארגוני

ה – MDM עוסק בניהול ישות נתונים אחודה על פני כל הארגון כולו. מדובר בהליך מתודולוגי וטכנולוגי המסדר את כלל יישויות המידע העסקיות המהוות את נכסי המידע החשובים ביותר עבור הארגון, כגון: הלקוחות, הספקים והמוצרים.

הפתרון מבוסס על כלי אינפורמטיקה, אשר קבוצת אמן הינה נציגתה הבלעדית בארץ.


בעולם של 'התפוצצות מידע' ומגוון מערכות ארגוניות וחוץ ארגוניות המחזיקות את המידע ומנהלות אותו - יש להבין לעומקם את הקשרים הקיימים בין ישויות המידע שהנתונים מייצגים.
ה- MDM מאפשר לזהות כפילויות בנתונים (כתוצאה מחוסר בטיוב נתונים, בהגירת נתונים או במיזוג מערכות עקב רכישת פעילות או חברה) ומספק דרך קלה ונוחה לפתור קונפליקטים במידע. ה- MDM יוצר מקור מוסמך מרכזי אחוד של נתונים בארגון, כאשר מטרתו היא: איסוף, צבירה, התאמה, איחוד, איכות, אבטחה, באופן תמידי ובהמשך הפצה של נתונים אלה בכל רחבי הארגון על מנת להבטיח עקביות, שליטה, תחזוקה שוטפת ושימוש יישום המידע.

תהליך העבודה הינו כדלקמן:

  • איסוף המידע למאגר נתונים אחוד
  • טיוב המידע על מנת לזהות ישויות כפולות ולהביא את כלל הנתונים למצב אחיד
  • יצירת מפת קשרים בין הישויות השונות על מודלים


לפרטים נוספים

מוצרים קשורים

image01