SELF SERVICE BI

הצורך ב - Self Service BI עלה על מנת לפצות על המחסור במשאבים בשכבות ה IT בארגונים השונים וזאת בכדי לספק כלים המאפשרים לשכבות העסקיות ל"תפור" בעצמם פתרונות BI בזמן קצר ופשטות רבה.

השוק העולמי ובראשו הספקיות הגדולות ייצרו כלים רבים המאפשרים הטמעת גישת ה Self Service בארגון.

חטיבת הBI מהווה גוף בלתי תלויי בחברות המוצר, ופיתחה מתודולוגיה המאפשרת לארגון לבחור את הכלי הנכון ביותר עבור תוך התחשבות בפן האנושי הפונקציונאלי והטכני. אנו תומכים בתהליך זה באמצעות שירות מוגדר שתוצריו :
  • מדדי איכות לאיתור המוצר הנכון ביותר
  • התאמה עסקית לצרכים
  • התאמה טכנולוגית לארגון ובחינה פונקציונאלית
  • עלות תועלת של המוצר (ROI)

בנוסף, מכסה המתודלוגיה גם את תהליכי ההטמעה הארגוניים, רתימה העובדים, הממשק עם הלקוח העיסקי, העברת הידע וכמובן העברת השרביט ובתוך כל אלה גם מתן כלים ל IT להמשיך "לשלוט במצב" .

לפרטים נוספים

image01