PREDICTIVE ANALYSIS

הדור החדש של DataMining המאפשר לארגונים לחזות הסתברויות ומגמות עתידיות וממש לנבא התנהגות עתידית של לקוח אוכלוסיה.

בשוק ישנם כלים רבים המאפשר חיזוי (Predictive analytics) באופן פשוט ואל מול מקורות המידע השונים בארגון.

חטיבת BI מציגה הצלחות רבות בעולם החיזוי הן בהגדרת הצרכים, בחירה של מוצר, יישום וכמובן הטמעת מודל החיזוי בארגון.

 שילוב החיזוי יחד עם מנגון התראות זמין ואיכותי מאפשר מינוף החיזוי לכדי כסף מיידי.

לפרטים נוספים

image01