DWH- מחסני מידע

חטיבת הBI מתמחה בתכנון, הקמה ובדיקות של מחסני מידע (DWH) בארגוני Enterprise, תוך שימוש במגוון הפלטפורמות המובילות בשוק העולמי (Microsoft, Oracle, Teradata ועוד).

בשנים האחרונות ביצעה החטיבה פרוייקטים רבים של שכתוב מחסני מידע קיימים, הקמת Data Marts והרצת תהליכי בדיקות נתונים Data Cleansing .
ביצוע הפרוייקטים נעשה תחת מתודולוגיה שלמה Eternity Smart אשר תוחזקה במשך שנים.
הקמת מחסני נתונים, שדרוג או בנייה מחדש משלב האפיון העסקי, תכנון ארכיטקטורה, גזירת הנתונים, Source to Target והקמת שלוש השכבות: MRR, STG, DWH.

הקמת מחסני נתונים ארגוניים
לבניית מחסן נתונים ארגוני חייבת להיות מחויבות ומעורבות של ההנהלה כבסיס להצלחה.
הגישה להקמת מחסן נתונים מרכזי מאופיינת בשלבים :

בשלב הראשון מגדירים אסטרטגיה, תחומי העניין המרכזיים, ישויות עסקיות ומגדירים את המימדים המשותפים.
בשלב השני מגבשים ארכיטקטורה כוללת למחסן הנתונים המרכזי. את זאת עושים בראייה לטווח קצר בינוני וארוך. כחלק מתהליך זה מבצעים סקירת נתונים ברמה ראשונה, הכרת המערכות והממשקים הקיימים ו/או החסרים.
השלב השלישי הנו הגדרת צרכי המידע ואילו רמות – תהליך זה כולל את אופי השימוש שיעשה הארגון בדוחות ו/או בממשקי תחקור, ממשקי מידע למערכות קיימות וכמו כן צרכיי ההנהלה הבכירה, הנהלת הביניים ולכלל המשתמשים, תוך כדי שימת דגש לנושאים המתוחקרים.
השלב הרביעי הנו בחירת הטכנולוגיה ואפיון על למחסן הנתונים הארגוני. לאחר שהוגדר מבנה מחסן הנתונים ואופן הדרישה והשימושיות ניתן להתחיל בכמה תהליכים במקביל -
  • בחינת חלופות טכנולוגיות בהתאם לתמיכה בתהליכי ה ETL הדוחות והמעטפת הפורמאלית.
  • כתיבה ועריכת אפיון על, למחסן הנתונים המרכזי הכולל בין היתר את הגדרת מודל הנתונים, הגדרת
  • השלבים למימוש ועליה לאוויר, ניהול סיכונים (כספיים), הערכות מפורטות יותר של עלות וזמן וכו'
בסוף התהליך יצא גם נספח טכנולוגי המציג את כלל החלופות שנבחנו ואת התוצאות וההמלצות.

לפרטים נוספים

image01