DASHBOARDS-לוחות מחוונים כפתרון BI

חטיבת הBI מתמחה בגישה ייחודית לאפיון ולהקמה של לוחות מחוונים כחלק מפתרון BI כולל לארגונים

שיפור הביצועים העסקיים
כחלק מהתפיסה של קבוצת אמן להבנה מלאה של צרכי הלקוח ומחויבות להשגת יעדים עסקיים וכספיים, הוקמה חטיבת ה-Pro-Vision ששוקדת באופן מתמיד על פיתוח כלים לזיהוי והבנת הצרכים העסקיים של הלקוח, להתאמת פתרון אופטימלי מההיבט הארגוני והטכנולוגי, להמחשת הפתרון (Mockup) – לפי שיטת ה-Flowser, ולשיפור תוצאות הביצועים העסקיים (הגדרת KPI) תוך ניהול הפרויקט מקצה לקצה.

הדמיה מדויקת לפיתרון BI

אחד מהמניעים המרכזיים לפיתוח הפתרון מצוי בעובדה המצערת שארגונים רבים מצאו את עצמם עם פרויקטי BI שעלו לאוויר והיו רחוקים מאוד ממיצוי יתרונותיהם. בחינת הנושא לעומקו הוכיחה לאיטרניטי כי ניתן להגדיל באופן משמעותי את רתימת העובדים למהלך ואת היכולת לעלות לאוויר עם מוצר התואם בצורה טובה יותר את צרכי הארגון, על ידי הדמיה מדויקת ומוקדמת ככל האפשר של המוצר הסופי. מעבר ליכולת להמחיש את הפתרון העתידי, נוצרת האפשרות לקבל משובים מהמשתמשים על בסיס התנסותי וויזואלי ולא על סמך תיאוריות ותיאורים טקסטואליים. העובדה שה- Flowser מאפשר לארגון לראות, תוך מספר ימים בודד, כיצד הולך להיראות פתרון ה-BI שלו, חוסך את ההשקעה הגדולה יחסית הכרוכה בפתרון כזה.
בין היתרונות הנוספים שמספק ה- Flowser ניתן לציין את העובדה שכל העיצובים נעשים לפי שיקולי הלקוח, כולל ברמת צבעים וצורות. מצד האפיון, מרבית האובייקטים הרלוונטיים כבר מופיעים על המסך תוך הצגה של דוחות השוואתיים, גרפים, גרף 'עוגה', פילטרים שלפיהם חותכים את הנתונים, ולמעשה ה-Look & Feel העיקרי של המערכת.

לרתום את המשתמשים
ה- Flowser מספק המחשה מלאה של כל התהליך החל מרגע הכניסה למערכת ותוך המחשת חווית המשתמש, ברמה של תחקור והפונקציונליות הרלוונטית. יש לציין כי הנתונים המוצגים, קרובים מאוד לנתונים של המערכת האמיתית ותואמים לחלוטין את הטכנולוגיה הנבחרת, בין אם מדובר ב-Oracle, Microsoft, Cognos, Panorama, Business Objects או SAP BW.
מדובר במהפכה! המחשה ברמה גבוהה רותמת את המשתמשים ומאפשרת להם לספק תובנות עוד לפני שהפרויקט פותח או משולם. זו הסיבה לכך שארגונים רבים העומדים לפני פרויקט BI, לא יוצאים לדרך לפני שימוש ב- Flowser.

לפרטים נוספים

image01