מאמרים

ההזדמנות לשינוי מהיר בשוק ההלוואות באמצעות הענן


מאת בן פסטרנק, מנכ"ל קבוצת אמן, המספקת פתרונות טכנולוגיים ותפעוליים לשוק הפיננסי

בישראל נהוג כי לווים המעוניינים בהלוואה על מנת לקנות בית, מכונית, לצאת לחופשה או לכל מטרה אחרת, יפנו ככל הנראה קודם כל אל הבנק שלהם, או במקרים מסויימים לחברת כרטיסי האשראי. על פי נתונים שהוצגו לועדה להגברת התחרותיות בשירותים בנקאיים ופיננסיים נפוצים, או בשמה הידוע יותר ועדת שטרום, הבנקים מחזיקים ב-83% משוק האשראי הצרכני שאינו לדיור וחברות האשראי שבבעלות הבנקים מחזיקות ב-9%. כלומר, הבנקים אוחזים ב- 92% משוק האשראי הצרכני שהוא לא למטרות דיור ו- 95% באשראי לדיור. מדובר בשוק עם תחרות מוגבלת שבו לבנקים יש את הכוח להחליט על הקריטריונים להלוואה, תנאי ההלוואה ותנאי ההחזר.

בשבוע שעבר הועבר תזכיר החוק שהמבוסס על המלצות ועדת שטרום, אשר הוקמה כדי להילחם בהיעדר התחרות בבנקים. מטרת ההמלצות היא לעודד את התחרות ולהפחית בין היתר את העלויות על משקי הבית והעסקים הקטנים בעת קבלת אשראי . כניסת גופים כמו חברות ביטוח ובתי השקעות שברשותם מזומנים פנויים לשם כך תוביל לשיפור בתנאי קבלת האשראי, לירידה בריבית על ההלוואה ובשיעור עמלות שונות ומשונות שהבנקים דורשים בתהליך ההלוואה.

עלות גבוהה בהקמת מערך
בימים אלו נערכים חברות הביטוח, בתי ההשקעות וגופים נוספים לכניסה לתחום ההלוואות. הבעיה המרכזית שעומדת לפיתחם של הגופים האלו היא העלות הגבוהה מאוד של הקמת מערך ההלוואות. ההשקעה הכרוכה בגיבוש תהליכים, בהקמת מערכות מידע משוכללות בעלות יכולת הפצה בערוצים כגון אינטרנט, מובייל ורשתות חברתיות, בהקמת מערך חיתום, באישור רגולטיבי למערכות וכן בגיוס עובדי תפעול, אשר הכשרתם והעסקתם הינה גבוהה מאוד. הבנקים בינתיים נערכים גם כן לתחרות שבפתח באמצעות השקעות גדולות במערכים שלהם. השימוש ביכולות הדיגיטל תוך השקעות משמעותיות ביצירת פלטפורמות אוטומטיות מצריך את הגופים החוץ בנקאיים לייצר יתרונות משלהם. לכל הצדדים המעורבים בתחום זה ברור כי יש משמעות קריטית לחברות שתצאנה ראשונות אל השוק ולכן יש לייצר פתרון ב Time to Market קצר ,מהיר ובעל יכולות טכנולוגיות ותפעוליות משמעותיות .

שרות ענן מנוהל
הפתרון להשקעות הגדולות והצורך להגיע מהר אל השוק הוא ליצור יתרונות לגודל (כמו שקיים לבנקים) ע"י הוצאת פעילויות תפעוליות למיקור חוץ. ממש כפי שחברות אשר מבקשות לקצר לוחות זמנים בהקמת תשתיות תפעוליות בוחרות להקים מערך מיחשוב במודל ענן ונמנעות מההשקעה הראשונית הגדולה, כך נדרשות חברות האשראי החוץ בנקאי לרכוש שירותי תפעול של מערך מתן ההלוואות.
המערך ידרש לתת פתרון מקיף לנושא מתן האשראי הכולל שימוש במערכות מידע ייעודיות ומותאמות רגולטורית ,מערך חיתום מוכן ומאושר ,פתרון תפעולי מלא הניתן על ידי אנשי מקצוע וכן אפשרות בקרה ומעקב צמוד. המודל יאפשר לגופים לחלק את השקעותיהם במודל Pay as You Grow ולהשקיע משאביהם ויתרונותיהם בשיווק ובגיוס כספים ולקוחות. מודל ענן שכזה יספק הן את החסכון בעלויות הקמה, גמישות והקטנת סיכונים, חסכון במשאבי ניהול וכמובן מהירות הגעה לשוק לתחילת הפעלה. להערכת מומחים בתחום, החסכון במודל הענן עשוי להגיע לעד 70% בעלויות כוללות של הקמת מערך האשראי בתוך גוף קיים. מודל מיקור החוץ או הענן הם מודלים שהוכיחו עצמם בענפים רבים ואני משוכנע כי גם במערך הפיננסי התוצאות תהיינה דומות וכך תיווצר תחרות אמיתית על כיס הלווה.לפרטים נוספים