חדשות

חברות הגמל יקשיחו מתן ההלוואות לעמיתים

אלטשולר שחם, אקסלנס, מיטב דש ופסגות ירכשו מקבוצת אמן מערכת תפעול למערך ההלוואות, שתבדוק את יכולת העמית לפרוע את ההלוואה

פורסם בכלכליסט, 13/7/2016

ההוראות המחמירות של האוצר הביאו את בתי ההשקעות למיקור חוץ. אלטשולר שחם, אקסלנס, מיטב דש ופסגות ירכשו מקבוצת אמן מערכת תפעול למערך ההלוואות, שתבדוק את יכולת העמית לפרוע את ההלוואה. כך נודע ל"כלכליסט".
חברות הגמל נוהגות לתת הלוואות לעמיתים מתוך כספי החיסכון של כלל העמיתים, כאמצעי לשימור לקוחות. לרוב, כשעמית מבקש למשוך את כספי הגמל או ההשתלמות שלו שהפכו לנזילים, מציע נציג הקופה להשאיר את הכסף ולקחת במקום הלוואה בתנאי ריבית נוחים, שכן הבטוחה להחזר ההלוואה היא בדמות הכספים שנחסכו. כך העמית יכול ליהנות מהלוואה זולה ולהמשיך לצבור תשואה על החיסכון, והקופה נהנית מדמי הניהול.

באוצר חששו כי האינטרס של חברות הגמל לשמר לקוחות עלול לעודד אותן לתת הלוואות לא רווחיות על חשבון התשואה לחוסכים. לפני שלושה חודשים נחשף ב"כלכליסט" כי סלינגר פרסמה הוראות חדשות שלפיהן ניתן לתת הלוואה מכספי החוסכים לחוסכים אחרים, בכמה תנאים: על חברת הגמל לבצע חיתום קפדני של העמית לפני מתן ההלוואה, בדיוק כמו בבנקים; ועליה להפעיל נגדו הליכי גבייה אם לא יעמוד בתשלומים לפני שתשלח ידה לכספי החיסכון שלו, שמשמשים כבטוחה.


עד כה חברות הגמל לא בדקו את יכולת ההחזר של העמית משום שידעו שיוכלו לקחת את כספי החיסכון שלו אם לא יפרע את ההלוואה. אלא שההוראה החדשה דורשת מהחברות לנהוג כמו בנק, מה שייצור תשומות כבדות עליהן ויגרע מהאטקרטיביות שבמתן הלוואות.

בעקבות פרסום ההוראות החדשות טענו בתי ההשקעות כי יפסיקו להעמיד הלוואות לחוסכים, אך כעת נמצא פתרון.

ההסכם עם חברת אמן שבניהול בן פסטרנק מאפשר להם להיות ערוכים באופן מיידי לספק הלוואות על חשבון כספי קופה ללא השקעה ראשונית גדולה. זאת באמצעות מערך תפעולי חיצוני ופלטפורמה ממוחשבת לניהול הלוואות, מערכת חיתום ותאימות לרגולציה, הניתנת במודל ענן שתספק אמן. על פי הערכות בשוק, עלות תפעול מערך הלוואות כזה באופן עצמאי היא 7-3 מיליון שקל בשנה. הוצאת מערך התפעול והחיתום לידי גורם חיצוני עשוי להביא לחיסכון של עשרות אחוזים בעלויות.

בנוסף, הפלטפורמה שמספקת קבוצת אמן עשויה לשמש את בתי ההשקעות גם למתן הלוואות צרכניות, שלא בתמורה לבטוחה בדמות כספי החיסכון
לפרטים נוספים