חדשות

קבוצת אמן מציעה לגופים המוסדיים הרחבה לפתרון ForB
תסייע להטמעת ממשק מעסיקים לעבודה מול המסלקה הפנסיונית בהתאם לדרישות הרגולציה

קבוצת אמן מפתחת בימים אלו פתרון מורחב למוצר ה-ForB שלה, שיענה לחוזר הרגולציה בנושא ממשק גבייה למעסיקים שפרסם משרד האוצר לאחרונה. עד ה-1 במרץ 2015 מחוייבים היו המוסדות להגיש תוכנית שכוללת סטטוס מעודכן ותיאור המיתווה להקמת פעילות האחדה של דיווחי ההפקדות בארגונם, זאת חתומה על ידי המנכ"ל ומאושר על ידי הדירקטוריון.

הגופים המוסדיים בישראל גובים מדי חודש כספים לחיסכון ארוך טווח: פנסיה ,השתלמות, ביטוחים וקופות גמל. כספים אלו מגיעים ממגוון גדול של מעסיקים, במגוון עצום של פורמטים וטכנולוגיות, כאשר גם אמצעי הסליקה משתנים ממקום למקום (ואף בתוכו) - צ'קים, העברות ועוד. לאורך השנים, נוצרו טעויות רבות בגלל התהליכים שברובם ידניים, ונוצר חשש לפגיעה אמתית בזכויות העמיתים והחוסכים. לאחרונה, פרסם הרגולטור במשרד האוצר חוזר המחייב פורמט אחיד להעברת המידע אודות גביית הכספים, מתוך רצון להוריד את רמת הטעויות למינימום ולשמור על זכויות העמיתים.

על פי דרישות המשרד האוצר, הרגולציה החדשה, אשר תיכנס לתוקפה ב-1 בינואר 2016, שואפת להסדיר את אופן העברת המידע על הפקדת תשלומי הפנסיה לקופת הגמל ולמתן היזון חוזר מהגוף המוסדי למעסיק. כחלק מההתממשקות למסלקה הפנסיונית, יחוייב כעת המעסיק להעביר מידע מפורט לגבי כל הפקדה ולגבי כל עובד בארגונו, כולל במקרים של סיום יחסי עובד ומעביד.

על פי זיו אברמוביץ', מנהל חטיבת היישומים הפיננסים בקבוצת אמן: "כבר ב-2012 השקנו בקבוצת אמן בשם ForB אשר פועל להתממשקות חלקה של הגופים המוסדיים עם המסלקה הפנסיונית. המוצר הוטמע בהצלחה וכבר פועל באופן חלק אצל לקוחות שונים שלנו, כמו: לאומי שוקי הון, מנורה מבטחים ומיטב דש. כעת, אנו מתכננים הרחבה לשלב ב' של המסלקה הפנסיונית, כך שתוכל לספק ממשק מעסיקים מאוחד של הדיווחים מהמוסדות למסלקה."

בין היכולות של ממשק המעסיקים של פתרון ForB:

דיווח שוטף על הפקדת תשלומים לקופת גמל עבור החברה המנהלת.
דיווח שלילי: מידע שהמעסיק נדרש להעביר לחברה המנהלת במסגרת בקשה להשבת תשלום שהופקד ביתר.
ממשק היזון חוזר ראשוני: פידבק שהחברה המנהלת מעבירה למעסיק בגין תקינות טכנית של דיווח המעסיק.
היזון חוזר מסכם: העברת מידע למעסיק בגין אופן קליטת דיווח על הפקדת תשלומים וקבלת התשלום בחברה המנהלת, עדכון חודשי למידע ותשלומים שדווחו בעבר שלא נקלטו.
היזון חוזר מסכם שנתי: העברת דיווח מהחברה המנהלת למעסיק על סך הפקדות שהועברו בשנת המס עבור עובדי המעסיק.
ועוד.

"ה-ForB הוא מערכת המבוססת על תשתית מוצר INFORMATICA, ומהווה פתרון אמין ויציב לתמיכה ולניהול של תהליכים עסקיים הנדרשים בעבודה עם כמות נתונים, מידעים וממשקים מרובים," ממשיך אברמוביץ'. "המוצר עבר את כל מבחני האינטגרציה בהצלחה מרובה והעדות לכך היא שהלקוחות שלנו מרוצים מאוד. עם ההרחבה של המוצר ליצירת ממשק מעסיקים, נוכל לספק לגופים המוסדיים את המערכת הטובה ביותר בשוק להתממשקות למסלקה הפנסיונית."לפרטים נוספים